woensdag, 26. juli 2006 - 10:28

Brandveiligheid overdekte speeltuinen moet beter

Den Haag

Bij overdekte speeltuinen is niet altijd sprake van een veilige situatie. Eigenaren moeten meer aandacht besteden aan de brandveiligheid. Dit blijkt uit een onderzoek van de
VROM-Inspectie naar de veiligheid van overdekte speeltuinen dat vandaag naar de Tweede Kamer is gestuurd. Bij één onderzochte speeltuin was de situatie zo onveilig dat direct maatregelen genomen moesten worden.

De inspectie constateert dat eigenaren onvoldoende aandacht hebben voor de problemen die grote speeltoestellen bij brand kunnen opleveren. Deze toestellen zijn soms wel 6 meter
hoog en bestaan uit een wirwar van gangen, loopbruggen en tunneltjes. Als beveiliging zijn deze toestellen omgeven door stevige netten. Deze netten kunnen het vluchten bij
brand bemoeilijken.

Vaak is het personeel onvoldoende getraind en heeft het geen middelen om bij een calamiteit de kinderen te bevrijden.
Gebleken is ook dat veel eigenaren de gebruiksvoorschriften onvoldoende naleven. Zo werden onder andere regelmatig obstakels in vluchtwegen aangetroffen en waren in een aantal
speeltuinen één of meerdere vluchtdeuren afgesloten.
Ook houden veel van de onderzochte speeltuinen geen verplichte periodieke ontruimingsoefeningen. Verder beschikken enkelen niet over een ontruimingsplan dat door
de brandweer is goedgekeurd.

Bij meerdere gemeenten controleerde de brandweer niet
jaarlijks op naleving van de voorschriften. Eigenaren van overdekte speeltuinen zijn verantwoordelijk voor de veiligheid van het pand en van de bezoekers. Gemeenten moeten erop toezien dat eigenaren zich aan de regels houden. De VROM-Inspectie heeft als taak toe te zien op het toezicht en de handhaving door gemeenten.
Provincie:
Tag(s):