zaterdag, 15. juli 2006 - 9:44

Brandveiligheid winkels sterk verbeterd

Terneuzen

De brandveiligheid van de winkels die vorige maand door de brandweer zijn bezocht, is sterk verbeterd. Dit concluderen de preventie-medewerkers van de brandweer na een belronde langs de 35 gecontroleerde winkels. De belronde werd deze week gehouden en vrijdag afgerond.

Waar vorige maand in bijna alle winkels gebreken werden geconstateerd, blijkt nu 75% van de winkeleigenaren de tekortkomingen te hebben opgelost of hiermee bezig te zijn.

De bezoeken van de gemeentelijke brandweer hadden vooral tot doel om middels een steekproef een beeld te krijgen van het brandveiligheidsniveau in de winkels. Daarnaast werden winkeliers gewezen op de gevaren van brand en wat zij zelf kunnen doen om de brandveiligheid in hun zaak te verbeteren.

Ongeveer 30% van de bezochte winkels heeft naar aanleiding van het bezoek direct actie ondernomen en de gebreken opgelost. Daarnaast heeft 45% een deel van de onvolkomenheden opgelost en geeft aan bezig te zijn met de resterende punten.

Tijdens de bezoeken vorige maand werd het brandveilig-heidsniveau in een aantal winkels als onvoldoende beoordeeld. Bij deze winkels werd een formulier met aanbevelingen afgegeven. Vaak hadden deze aanbevelingen betrekking op de nooduitgangen. In veel gevallen waren deze namelijk geblokkeerd, op slot of niet als nooduitgang te herkennen. Ook de kennis van het personeel over de brandveiligheids-voorzieningen kon in een aantal gevallen worden verbeterd.

Het voorlichtende karakter van het bezoek en de belronde werd door de winkeleigenaren als zeer positief ervaren. Ongeveer 80% gaf aan de actie erg waardevol te vinden. Gemiddeld werd deze dan ook beoordeeld met 7,8.

Op de internetpagina van de gemeente (www.terneuzen.nl/veiligheid/brandweer) staat vanaf maandag een checklist waarmee winkels kunnen inventariseren wat zij zelf kunnen doen om de brandveiligheid in hun winkel te verbeteren.
Provincie:
Tag(s):