vrijdag, 2. juni 2006 - 17:31

Brandveiligheidsniveau winkels onvoldoende

Terneuzen

Medewerkers van de brandweer Terneuzen hebben donderdag 1 juni diverse winkels in de gemeente Terneuzen geïnspecteerd op hun brandveiligheid. Door de bezoeken streekproef gewijs uit te voeren, kreeg de brandweer een beeld van het brandveiligheidsniveau in de winkels.

Daarnaast werden de eigenaren op de gevaren gewezen van brand en wat zij er zelf aan kunnen doen om de brandveiligheid in hun zaak te verbeteren. In totaal werden 35 winkels bezocht.
Over het algemeen werd het brandveiligheidsniveau in de winkels als onvoldoende beoordeeld. Bij vier winkels hadden de preventiemedewerkers van de brandweer geen opmerkingen. Bij de overige winkels werd een formulier met aanbevelingen achter gelaten.

Deze aanbevelingen hadden veelal betrekking op de geblokkeerde, afgesloten of niet onherkenbare vluchtweg. Ook de kennis van het personeel over de brandveiligheids-voorzieningen kon in een aantal gevallen beter. In één winkel moest zelfs de werkgever gebeld worden om te vragen waar de brandblussers stonden.

Opvallend positief was, dat in bijna alle gecontroleerde winkels de jaarlijks verplichte keuring van brandblussers was uitgevoerd. In één winkel werd zelfs een vol magazijn met blussers aangetroffen. Ieder jaar ontving de eigenaar vier nieuwe blussers. Dat was volgens het inspectiebedrijf goedkoper dan ieder jaar vanuit Utrecht een inspectie uit te voeren.

Het voorlichtend karakter van het bezoek werd door de winkeleigenaren als zeer positief ervaren. In de meeste gevallen hebben zij dan ook aangegeven de aanbevelingen op te volgen. Over een maand zal de brandweer contact met hen opnemen om te inventariseren in hoeverre het brandveilig-heidsniveau verbeterd is om zo het effect van de voor-lichtingsactie te kunnen meten.

De resultaten van de bezoeken zijn vanaf volgende week te lezen op de internetpagina van de gemeente (www.terneuzen.nl/veiligheid/brandweer). Op deze pagina zal ook een checklist worden opgenomen. Winkels, die niet bezocht zijn, kunnen hiermee inventariseren wat zij op voorhand zelf kunnen doen om de brandveiligheid in hun winkel te verbeteren.
Provincie:
Tag(s):