donderdag, 11. mei 2006 - 17:48

Brandweer adviseert rookverbod voor natuurgebieden

Venlo

De brandweerkorpsen in Noord- en Midden-Limburg adviseren de gemeenten om vanaf 12 mei, 18.00 uur een rook- en stookverbod in te stellen in de bos-, heide-, veen- en natuurgebieden in hun gemeente. Belangrijkste reden voor dit advies is de droge toestand van de gewassen.

Het gevaar voor het ontstaan van natuurbranden is daardoor reëel waardoor het nemen van extra maatregelen noodzakelijk is, zo meldt de Sector Veiligheid Noord- en Midden-Limburg vandaag.

De situatie in de natuurgebieden is op dit moment niet direct gevaarlijk maar gepaste oplettendheid is wel op zijn plaats. De droge toestand van de natuurgebieden wordt onder andere veroorzaakt door het tekort aan regen de laatste tijd.

Het advies voor het verbod houdt in dat het verboden is te roken in bossen dan wel op heide- of veengronden en andere terreinen welke met brandbare gewassen zijn begroeid. Op overtreding staat een geldboete.

De brandweer adviseert gemeenten het verbod te laten duren tot 1 september dit jaar.
Provincie:
Tag(s):