zaterdag, 16. december 2006 - 16:48

Brandweer controleert horeca op veiligheidsregels

Eindhoven

Medewerkers van brandweer Eindhoven hebben 99 horecagelegenheden en 45 winkels gecontroleerd op (brand)veiligheid. De integrale controle ‘Veilig Uit Kerst 2006’ vond plaats op 14 december jl..

Van de 144 bezochte panden waren er 83 volledig in orde. Het aantal overtredingen is verminderd t.o.v. de controles die de afgelopen jaren in december plaatsvonden. Ook de ernst van de overtredingen nam af.

De controle was o.a. gericht op het voorkomen van snelle rook- en branduitbreiding m.b.t. versieringen en de mogelijkheid voor bezoekers om via vluchtwegen naar buiten te komen tot op de openbare weg. Tijdens de controle stuitte de brandweer vooral op ‘lichtere’ overtredingen zoals vluchtwegaanduidingen die niet verlicht waren en niet gekeurde blusmiddelen. Zware overtredingen, zoals gesloten nooduitgangen en geblokkeerde vluchtwegen, kwamen zowel bij horeca als winkels minder vaak voor dan bij voorgaande controles.
Provincie:
Tag(s):