dinsdag, 7. november 2006 - 12:57

Brandweer Goes professionaliseert duikteam

Goes

De Goese brandweer heeft in de afgelopen periode haar duikteam verder geprofessionaliseerd. Dit was nodig om aan nieuwe landelijke eisen te voldoen die in de ‘Leidraad Bestrijding Waterongevallen’ zijn benoemd. Het vernieuwde duikteam werd zaterdag gepresenteerd. Tevens nam burgemeester drs. D.J. van der Zaag dan het nieuwe voertuig van het duikteam officieel in gebruik.

De leidraad moet het uitvoeren van de taken van brandweerduikteams efficiënter, veiliger en professioneler laten verlopen. Daarvoor zijn procedures aangescherpt en zijn alle duikers herkeurd. Het Goese korps heeft een aantal nieuwe duikers aangesteld en er zijn extra opleidingen gevolgd voor ondermeer Duikploegleider en Instructeur brandweerduiker.

Er is ook geïnvesteerd in de persoonlijke uitrustingen van de duikers en in geavanceerde communicatiemiddelen. Er zijn twee communicatiesets aangeschaft zodat vanaf de wal met de duikers onder water gesproken kan worden.

Die investeringen vielen samen met de aanschaf van een nieuw voertuig voor het duikteam. De nieuwe wagen voldoet aan alle eisen en is bedoeld om het duikteam te vervoeren naar de incidentlocatie. Het duikteam opereert op regionaal niveau. Het verzorgingsgebied omvat heel Zuid-Beveland en grote delen van Noord-Beveland en Schouwen-Duiveland.
Provincie:
Tag(s):