maandag, 3. juli 2006 - 13:33

'Brandweer kampt met examenvrees'

Amsterdam

De droom van veel kinderen, maar ook die van volwassenen, is toch nog altijd om als een stoere brandweer man of vrouw aan de slag te kunnen bij een brandweerkorps. Deze droom dreigt nu voor een aantal een regelrechte nachtmerrie te worden, nu de exameneisen voor de brandweer zijn aangescherpt. Van alle aspirant-brandwachten die onlangs theorie-examen deden wist slechts 30% een voldoende te halen.

Het nieuwe theorie-examen dat sinds 1 april jongsleden van kracht is heeft al menig brandweeraspirant een dikke onvoldoende bezorgd. Voor 1 april ging het volgens, Lucas Kuijpers, projectleider van het NBBE, (Nederlands Bureau Brandweerexamens, een bedrijf dat zich toespitst op examens), allemaal iets te eenvoudig.

Bij de oude examens wisselden aspiranten via internet eerdere examenvragenlijsten uit, die ze dan vervolgens uit het hoofd leerden. Studieboeken werden door sommige aspiranten niet eens meer ingekeken en dit was een zorgelijke ontwikkeling voor een beroep waarbij veiligheid en vakbekwaamheid een vereiste is, aldus Kuijpers.

Nu het nieuwe theorie-examen zo’n twee maanden landelijk is ingevoerd, blijkt 70% van de nieuwkomers het examen de eerste keer niet te halen. Voor 1 april lag dit percentage op 30%. Het NBBE wordt dan ook regelmatig gebeld door ontevreden examenkandidaten of door hun leidinggevenden van een brandweerkorps, die zich op hun buurt ernstig zorgen maken over de sterkte van hun korps, omdat er op dit moment zoveel aspiranten zakken en parttimers (vrijwillige brandweer) niet voor het oprapen liggen.

Kuijpers:’ Een echte verklaring hiervoor is er echter niet, wat mogelijk wel een kleine hindernis voor de nieuwkomers kan zijn, is dat wellicht de instructeurs nog moeten wennen aan het nieuwe opleidingsniveau en nog bekend moeten raken aan de nieuwe examens. Daarentegen is opvallend te noemen dat er bepaalde regio’s in Nederland zijn die structureel slagen voor het examen en dat is wel zeer opmerkelijk. Om welke regio’s dit gaat houdt Kuijpers liever stil.

Natuurlijk kijkt het NBBE of op een aantal kleine puntjes verbeteringen kunnen worden aangebracht. Vandaar dat er op dit moment nog geen limiet bestaat aan het aantal herexamens dat je kan blijven doen tot je het felbegeerde rijksdiploma van brandwacht op zak hebt. Echter zal, wanneer het nieuwe examen goed op de rail staat, hier een eind aan komen en zal er gedegen kennis worden gevraagd van brandwachten die een examen aanvragen.

Niet alleen de examens voor beginnende aspiranten is aangescherpt. Nieuwe wettelijke regels voor het oefenen en bijscholen van brandweerpersoneel is met een jaar of twee verplicht. Hiermee wil de verantwoordelijke minister van Binnenlandse Zaken bereiken dat brandweermensen vakbekwaam blijven.

Of al deze maatregelen de vrijwillige brandweer in Nederland in gevaar brengt, durf niemand echter te voorspellen. Wel wordt er nog al wat gevraagd en blijft voorlopig de vergoeding voor de hard werkende vrijwilliger, die bloot staan aan grote risico’s, in veel gemeenten op een te laag niveau.
Provincie:
Tag(s):