vrijdag, 15. december 2006 - 12:01

Brandweer vaak klem door fout-parkeerders

zwijndrecht

De hulpdiensten politie, brandweer en ambulance hebben dinsdagavond een ludieke preventieve parkeeractie gehouden in de wijk Heer Oudelands Ambacht. Met name de grotere voertuigen van de hulpdiensten worden nogal eens geconfronteerd met blokkades van al dan niet fout geparkeerd staande auto’s in de wijk.

Om die reden gingen dinsdagavond drie afgevaardigden van de drie hulpdiensten met een groot blusvoertuig van de brandweer de wijk in. Ze reden door de straten en op het moment dat de doorgang werd geblokkeerd dan wel werd bemoeilijkt door een geparkeerd staand auto, gingen de zwaailichten aan.

Het effect was dat bewoners naar buiten kwamen en op die manier geattendeerd werden op de blokkade. Ook werd er een rode kaart achter de ruitenwisser achtergelaten van de brandweer met de tekst: ‘parkeer voortaan beter dan nu’. Daarnaast werden voorlichtingsbrieven verspreid en presentjes uitgedeeld.

De reacties van de bewoners waren zeer positief. Burgers gaven aan dat ze de directe confrontatie op prijs stelden en er daardoor meer stilstaan bij het probleem. Ook realiseerden ze zich dat er minder parkeerplaatsen zijn dan auto’s maar dat de hulpdiensten nimmer hinder mogen ondervinden als zij onderweg zijn naar een incident. De straten waar blokkades werden geconstateerd door verkeerd geparkeerde voertuigen waren de Wagenaarstraat, de Poulencstraat, de Heelmeester, de Ballade, de Trompetstraat en de Gershwinstraat.
Provincie:
Tag(s):