zaterdag, 11. november 2006 - 10:57

Brief aan toekomstige minister van Jeugd

Nijmegen

De 27 grote steden van Nederland hebben een brief geschreven aan de toekomstige minister van Jeugd. Hierin staan concrete voorstellen om het stedelijke jeugdbeleid te verbeteren. ‘We gaan ervan uit dat u in de eerste 100 dagen van uw ministerschap winst wilt boeken. Wij willen dat ook’, aldus bestuurlijk trekker Janneke Oude Alink, wethouder Jeugdbeleid in Hengelo.

Uitgangspunt is dat er meer wordt geïnvesteerd in de basisvoorzieningen en een sterke bestuurlijke regie. ‘Investeren in preventie kan latere problemen voorkomen en spaart op langere termijn geld uit.’ De brief is vrijdag 10 november aangeboden aan de Tweede Kamerleden Verhagen (CDA), Albayrak (PvdA), Kant (SP), Vendrik (GroenLinks) en Verdonk (VVD). Dit gebeurde in Rotterdam tijdens de slotmanifestatie van de Week van Jong NL.

De belangrijkste knelpunten in het jeugdbeleid gaan over aansluiting, verantwoordelijkheid, sturing en resultaat. De knelpunten staan de gemeenschappelijke ambitie en een voortvarende aanpak van het jeugdbeleid in de weg. De dilemma’s worden in de brief toegelicht. Om de problemen aan te pakken worden de volgende vijf voorstellen gedaan:

1. Samenvoeging van peuterspeelzalen en kinderdagverblijven tot één hoogwaardige pedagogische basisvoorziening voor 2-4 jarigen.

2. Verhoging van de leeftijdsgrens voor jeugdzorg naar 23 jaar.

3. Structureel maken van stedelijke middelen voor opvoed- en gezinsondersteuning.

4. Komen tot één systeem van indicatiestelling met het speciaal onderwijs.

5. De grote steden meer bevoegdheden geven bij de regie en uitvoering.

Met de brief hopen de 27 grote steden de laatste etappe van Operatie Jong tot een succesvol einde te brengen.
Provincie:
Tag(s):