vrijdag, 7. juli 2006 - 15:20

Bruins staatssecretaris onderwijs

Den Haag

Mr. drs. B. (Bruno) J. Bruins is vandaag beëdigd als sstaatssecretaris op het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Hij volgt daarmee Mark Rutte op. Bruins heeft dezelfde onderwerpen in portefeuille als zijn voorganger, onder andere beroepsonderwijs en educatie (met uitzondering van vmbo), hoger onderwijs, plan van aanpak jeugdwerkloosheid en voortijdig schoolverlaten voor beroepsonderwijs en educatie
(in samenwerking met minister Van der Hoeven en staatssecretaris Van Hoof van Sociale Zaken en (Werkgelegenheid) en studiefinanciering. Minister Van der Hoeven heeft de cultuur- en mediaportefeuille van voormalig staatssecretaris Van der Laan overgenomen.

Bruno Johannes Bruins werd geboren op 10 juli 1963 te Arnhem. Na het behalen van het diploma atheneum in 1981 studeerde hij Nederlands recht aan de Rijksuniversiteit te
Groningen (doctoraal examen 1988). Aansluitend behaalde hij in 1990 ook in Groningen het doctoraal examen in de juridisch-bestuurswetenschappelijke studierichting.

Hij was van 1990 tot 1992 adjunct-directiesecretaris van NV Westnederland en aansluitend ambtelijk adviseur van de wethouder Verkeer, Binnenstad en Vervoer te Den Haag. In 1993 werd hij benoemd tot hoofd strategie van NV HTM en van 1996 tot 2000 was hij als personeelsmanager lid van het managementteam van deze onderneming.

De heer Bruins was van l994 tot 2000 lid, vice-voorzitter en voorzitter van de VVD-fractie in de gemeenteraad van Den Haag. Van 2000 tot 2006 was hij wethouder van Den Haag belast met de portefeuille verkeer, binnenstad en monumenten. Van 2004 tot 2006 was hij tevens loco-burgemeester van Den Haag. De heer Bruins was onder meer in 2004 en 2005 lid van het Platform .Anders betalen voor mobiliteit. (Commissie-Nouwen).

Mr. drs. B.J. Bruins is per 7 juli 2006 als opvolger van drs. M. Rutte benoemd tot staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in het Kabinet-Balkenende III.
Provincie:
Tag(s):