dinsdag, 7. februari 2006 - 10:54

Brunssum start tweede project Oudkomers

Brunssum

De gemeente Brunssum start in april met een tweede cursus voor oudkomers. Oudkomers zijn allochtonen die vóór 1998 naar Nederland zijn gekomen en die daarom niet hoeven deel te nemen aan inburgeringscursussen. Daardoor dreigt een belangrijke groep allochtonen maatschappelijk geïsoleerd te raken.

De gemeente Brunssum wil daarom, in samenwerking met Welzijnswerk en het Arcus College, extra aandacht geven aan deze groep mensen. Dat gebeurt via een cursus die de oudkomers leert hoe ze, samen met hun kinderen, kunnen meedoen aan het maatschappelijk leven in de eigen wijk, en in Brunssum.

Wethouder Ger Gerards van Brunssum: 'Bij deze cursus gaat het erom dat we mensen een stukje zelfbewustzijn meegeven: we maken ze niet alleen wegwijs in onze samenleving, maar zorgen er ook voor dat ze steviger, met veel meer bagage, in het leven staan.'

Brunssum telt naar schatting enkele honderden oudkomers. Het gaat om mensen die al minstens acht jaar in Nederland wonen en die vaak moeite hebben om mee te draaien in de Nederlandse samenleving. Ze hebben problemen om werk te vinden of te houden, of om onderwijs te volgen. ‘Allochtonen die zich nú hier vestigen, worden verplicht om aan inburgeringscursussen deel te nemen. Maar voor oudkomers is er niets geregeld. Als overheid vinden we dat we iets moeten doen.’

Bijzonder aan het project is dat het zich richt op ouders van jonge kinderen, kinderen in de basisschoolleeftijd. Gerards: ‘Het gaat dus om mensen die, via hun kind, al een duidelijke band hebben met de maatschappij. Die band willen we gebruiken om ze uit de rest van hun isolement te halen. Tegelijkertijd willen we met de cursus bereiken dat de ouders meer betrokken worden bij de scholing van hun kinderen en dat ze vanuit die betrokkenheid hun schoolgaande kinderen motiveren en stimuleren. Dus niet dat ze straks, als de leerplicht erop zit, zeggen: ‘ik snap niet wat je aan die school hebt, blijf maar thuis. Want dan heb je straks wéér een verloren generatie. Wat de deelnemers krijgen, is géén inburgeringscursus Nederland, maar een kans om mee te doen in het leven van de wijk waar ze wonen,’ aldus de wethouder.
Provincie:
Tag(s):