donderdag, 30. maart 2006 - 10:49

Burgemeester Baarn stopt per 1 mei

Baarn

Mevrouw Wolterink-Oremus heeft Hare Majesteit de Koningin verzocht om haar per 1 mei ontslag te verlenen als burgemeester van Baarn. De afgelopen tijd was zij vanwege een burn-out niet in staat haar burgemeestersfunctie uit te oefenen. Zij is per 1 mei a.s. weer arbeidsgeschikt verklaard, zij het met de aantekening dat een niet-gefaseerde herstart gezondheidsrisico’s met zich meebrengt.

Omdat mevrouw Wolterink-Oremus vindt dat voor een verantwoorde uitoefening van het ambt van burgemeester een uitnemende conditie en een grote concentratie nodig zijn, heeft zij, met bezwaard gemoed, besloten zich terug te trekken uit het burgemeestersambt.

Mevrouw Wolterink-Oremus is sinds 1995 burgemeester van Baarn. Daarvoor was zij vanaf 1989 burgemeester van Heusden. Zij kijkt met erkentelijkheid en dankbaarheid terug op de ruim zeventien jaar in het burgemeestersambt.
Provincie:
Tag(s):