woensdag, 17. mei 2006 - 11:04

Burgemeester Brouwer stopt eind 2007

Utrecht

Burgemeester Annie Brouwer-Korf, heeft aan het presidium van de gemeenteraad de wens te kennen gegeven herbenoemd te willen worden, met daarbij de afspraak dat zij op 1 januari 2008 terugtreedt. In principe zijn benoemingen voor zes jaar. Op basis van de reacties uit het presidium heeft de burgemeester besloten de procedure tot herbenoeming in te willen gaan.

Aanvankelijk overwoog burgemeester Brouwer om na de huidige termijn, die op 1 januari 2007 afloopt, te stoppen. Maar met een grotendeels nieuwe raad en een bijna volledig nieuw college lijkt het haar voor de continuïteit van het bestuur van Utrecht goed om een jaar langer te blijven. In dit ‘extra’ jaar zal burgemeester Brouwer zich -net als de afgelopen jaren- volop richten op veiligheid, openbare orde en het voorzitterschap van de stuurgroep stadspromotie. Uiteraard zal zij daarnaast haar goede contacten met Den Haag voor de stad en haar inwoners blijven inzetten.
Provincie:
Tag(s):