maandag, 1. mei 2006 - 15:36

Burgemeester Guusje ter Horst vertrekt

Nijmegen

De Nijmeegse burgemeester Guusje ter Horst heeft de koningin verzocht haar per 1 januari 2007 'ontslag op eigen aanvraag' te verlenen. In overleg met Commissaris der Koningin Clemens Cornielje is voor een tijdige bekendmaking gekozen om een benoeming van haar opvolger per diezelfde datum mogelijk te maken.

Guusje ter Horst bekleedt vanwege haar functie als burge-meester tal van nevenfuncties zoals beheerder van het politiekorps Gelderland-Zuid, voorzitter van het Adviescollege Landelijk Management Development Brandweer en lid van het Landelijk Beraad Rampenbestrijding. Ook deze functies komen per 1 januari te vervallen.

Guusje ter Horst is sinds april 2001 burgemeester van Nijmegen. Een burgemeester wordt formeel voor een periode van zes jaar benoemd. Met het oog op vakantieperiodes en de gebruikelijke beleids- en bestuursagenda heeft een benoeming van een nieuwe burgemeester per 1 januari voordelen.

De nieuwe burgemeester wordt benoemd door de Kroon. De Commissaris der Koningin adviseert de vertrouwenscommissie van de gemeenteraad over de geschiktheid van de kandidaten. De gemeenteraad heeft vervolgens het recht van aanbeveling bij de Kroon. De gemeenteraad moet minstens twee kandidaten aanbevelen. Voorafgaand aan deze aanbeveling kan de gemeenteraad een raadplegend referendum uitschrijven. De uitkomst hiervan is geldig als er een opkomstpercentage van tenminste 30 procent is.

Uiteindelijk draagt het kabinet de kandidaat voor aan de Kroon, waarna de definitieve benoeming kan plaatsvinden. Met de ontslagaanvraag van de huidige burgemeester per 1 januari kan deze procedure nu van start gaan en is een benoeming van een nieuwe burgemeester per 1 januari 2007 mogelijk. Daarmee hoeft er geen interim-periode te ontstaan.
Provincie:
Tag(s):