maandag, 11. december 2006 - 10:31

Burgemeester heropent bedrijventerrein Kapelbeemd

Eindhoven

Maandag 11 december opent burgemeester A. Sakkers officieel het bedrijventerrein Kapelbeemd. Dit industriegebied is gerevitaliseerd en heeft hiermee een goede ontsluiting en infrastructuur, die passen bij de eisen van deze tijd

Gedurende 1,5 jaar is op Kapelbeemd gewerkt aan: een nieuw geasfalteerd wegennet met bomen, groenstroken, fiets- en voetgangersstroken, een nieuw rioolstelsel, herinrichting van de ecologische zone en het park aan de Maasstraat en nieuwe openbare verlichting. Hiermee heeft het industrieterrein een heldere structuur gekregen. Door de nieuwe indeling zijn er kavels vrijgekomen om uit te geven.

Inmiddels onderhoudt de sector Economische Zaken van gemeente Eindhoven het contact met de ondernemersvereniging van Kapelbeemd.
Provincie:
Tag(s):