maandag, 20. februari 2006 - 11:05

Burgemeester Kollumerland woest op Minister Zalm

Kollum

De burgemeester van gemeente Kollumerland is “razend�’, omdat de bewering die minister Zalm afgelopen zondag in het televisie programma Buitenhof heeft gezegd niet klopt. De minister heeft gezegd dat er in Nederland 62 gemeenten zijn die te hoge tafieven voor de Onroerend Zaakbelasting (OZB) voor 2006 hebben vastgesteld. In het lijstje van de gemeenten staan vier Friese gemeenten, waaronder Kollumerland. Deze gemeenten zouden hun tarieven met meer dan 2% hebben doen stijgen.

Minister Zalm heeft letterlijk gesteld, dat burgers in deze gemeenten de OZB niet hoeven te betalen, omdat naar zijn zeggen “hij de belastingbetaler in bescherming moet nemen�. De gemeente Kollumerland zegt dat de tarieven voor de OZB dit jaar in het geheel niet verhoogd. Noch het college van B&W, noch de gemeenteraad hebben bij de behandeling van de begroting 2006 en bij de vaststelling van de tarieven voorstellen ingediend tot extra verhoging van de OZB.

De burgemeester is ook boos op Zalm omdat de gemeente de informatie zelf van de website van het ministerie van financiën moest plukken. De gemeente heeft tot nu toe geen brief van het ministerie gekregen. Er is maandagochtend overleg geweest met de gedeputeerde van financiën, de Heer Jan Ploeg. Ook deze is niet op de hoogte gesteld door het ministerie over wat er aan de hand zou zijn. De provincie is toezichthouder op de gemeentefinanciën, en bij de provincie zijn bij de behandeling van de begroting en de tarieven geen onregelmatigheden geconstateerd.

De burgemeester heeft inmiddels contacten gelegd met enkele 2e Kamerleden, die deze kwestie in Kollumerland c.a. zullen meenemen in het debat dat dinsdag in de Tweede Kamer plaats zal vinden. Het college van B&W bestudeert nu de mogelijkheden die er zijn om na te gaan waar het bij het Ministerie fout is gegaan en vooral om de minister er op te wijzen dat hij in velerlei opzicht de plank mis slaat.
Provincie:
Tag(s):