vrijdag, 13. januari 2006 - 9:23

Burgemeester Liemburg eist openlijke excuses van korpsbeheerder Dales

Burgemeester Johanneke Liemburg van Littenseradiel is verheugd over de koerswijziging van korps-beheerder Dales als het gaat om het gebruik van de Friese taal door de politie in Friesland. Zij heeft zich echter verbaasd over de kwalificatie ‘relschopper’ die korpsbeheerder Dales haar vanochtend 13 januari voor Omrop Fryslân meegaf. Zij voelt zich niet aangesproken en verzoekt de korpsbeheerder daarom openlijk zijn excuses aan te bieden.

Op 21 maart 2005 heeft mevrouw Liemburg naar aanleiding van een eigen ervaring opheldering gevraagd bij de korpsbeheerder over het taalbeleid van de politie. Een afschrift daarvan heeft zij verzonden aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, die zowel verantwoordelijk is voor het taalbeleid als voor de politie. Het antwoord van de politie bereikte haar op 26 april, dat van het ministerie op 20 juni. Beide antwoorden heeft zij ter kennis gebracht van het provinciaal bestuur van Fryslân, dat in deze provincie verantwoordelijk is voor het Friese taalbeleid. Daarmee was voor haar de kous af.

Het provinciaal bestuur heeft daarna naar aanleiding van deze correspondentie en een klacht van de heer G. Jelsma in een brief van 8 november korpsbeheerder Dales en korpschef Wagenaar gewezen op het bestaan van regels aangaande het gebruik van de Friese taal. Voor zover bekend is deze brief nog niet beantwoord.

Burgemeester Liemburg is evenzeer als de korpsbeheerder verbaasd over de plotselinge aandacht die dit onderwerp nu heeft gekregen, maar werpt de verantwoordelijkheid daarvoor verre van zich. Deze ligt eerder bij de wijze waarop de leiding van de politie met het onderwerp is omgegaan. Zij voelt zich daarom gekwetst en wenst dat de korpsbeheerder in het openbaar zijn excuses aanbiedt voor de kwalificatie ‘relschopper’. . .
Provincie:
Tag(s):