maandag, 11. september 2006 - 11:29

Burgemeester loopt mee in brandweeroptocht

De Bilt

Zaterdag heeft burgermeester Tchernoff van de gemeente De Bilt zich ter gelegenheid van het 90 jarige bestaan van de brandweer de Bilt in het jacquet gestoken en meegelopen in de optocht met het harmonieorkest van de brandweer Bilthoven.

Zaterdagavond werd de feestweek van de brandweer De Bilt afgesloten met een zeer geslaagd tentfeest. Naast de leden van de diverse brandweerkorpsen, was ook de plaatselijke bevolking afgekomen op het feest met veel live muziek.
Provincie:
Tag(s):