zaterdag, 25. november 2006 - 9:47

Burgemeester mag tot 70e doorwerken

Den Haag

Werknemers bij de overheid krijgen de mogelijkheid (vrijwillig) door te werken na hun 65e jaar. Zij krijgen dit recht niet automatisch. Daarover beslissen de sociale partners in de verschillende overheidssectoren.

Het kabinet wil zoveel mogelijk belemmeringen wegnemen voor mensen die na hun 65e willen doorwerken. Het kabinet trekt daarom het Koninklijk Besluit in dat het ontslag op 65-jarige leeftijd van overheidswerknemers bepaalt.

De ontslagleeftijd voor burgemeesters, commissarissen van de Koningin en voorzitters van waterschappen wordt verhoogd van 65 naar 70 jaar. Hun vertegenwoordigers hebben hiermee ingestemd.

Ook de ontslagleeftijd van de Nationale Ombudsman wordt verhoogd naar 70 jaar. Dit sluit aan bij de systematiek die geldt voor de rechterlijke macht en de overige Hoge Colleges van Staat.

Het ontwerpbesluit wordt voor advies aan de Raad van State gestuurd. De tekst van het besluit wordt openbaar bij publicatie in het Staatsblad.
Provincie:
Tag(s):