dinsdag, 9. mei 2006 - 23:02

Burgemeester Meijer herbenoemd

Zwolle

Burgemeester Henk Jan Meijer is met ingang van 14 juli 2006 herbenoemd tot burgemeester van Zwolle. Op voordracht van minister Remkes van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft Hare Majesteit Koningin Beatrix het Koninklijk Besluit daartoe op 21 april jl. ondertekend.

Het besluit om burgemeester Meijer voor een nieuwe ambtsperiode van zes jaar te benoemen volgt op het unanieme raadsbesluit van 23 januari jl. waarin minister Remkes werd verzocht de heer Meijer voor herbenoeming in aanmerking te laten komen.
Provincie:
Tag(s):