vrijdag, 23. juni 2006 - 10:19

Burgemeester neemt maatregelen in uitgaansgebied

Zeist

Afgelopen weken zijn het aantal incidenten in het uitgaansgebied in het centrum van Zeist ernstig toegenomen. Deze vonden voornamelijk plaats in de 2e Dorpsstraat en op de Slotlaan en Steynlaan. Afgelopen weekend bereikten deze incidenten een niet aanvaardbare omvang. Voor burgemeester Janssen is daarmee de maat vol. Bij het incident dat afgelopen weekend plaatsvond, belette een 100 tot 150-tal bezoekers de politie om een aantal ordeverstoorders aan te houden. Duidelijk is dat alcoholmisbruik een belangrijke factor was bij dit incident.

In het convenant ‘Veilig uitgaan in Zeist’ hebben de horeca, het politiedistrict, het openbaar ministerie en de gemeente Zeist met elkaar afspraken gemaakt. Deze zijn erop gericht om de veiligheid in het uitgaanscentrum van Zeist te bewaren. In dit convenant zijn ondermeer afspraken gemaakt om overmatig alcoholgebruik te voorkomen.

Burgemeester Janssen heeft daarom vandaag een brief verstuurd aan alle horecaondernemers in Zeist om hen te wijzen op hun gezamenlijke verantwoordelijkheid bij de voorkoming van dit soort incidenten. In zijn brief dringt hij er dan ook bij de horecaondernemers op aan, om het schenkbeleid en het toezicht binnen hun bedrijven zo te organiseren, dat nieuwe incidenten worden voorkomen.

Burgemeester Janssen zal het eerstkomende overleg met de horecaondernemers, voorafgaande aan een herziening van het convenant, benutten om met hen tot een aanscherping van het preventieve alcoholbeleid te komen.
Ook gaat de gemeente de mogelijkheden onderzoeken om het huidige cameratoezicht in de 2e Dorpstraat, uit te breiden met het gebied aan het eind van de Slotlaan/begin Steynlaan.
Tenslotte wil de burgemeester ook gebruik maken van zijn wettelijke bevoegdheid om individuen die zich schuldig hebben gemaakt aan verstoring van de openbare orde gedurende een bepaalde periode te weren uit daartoe aangewezen gebieden. Op dit moment is een dergelijk verbod al aan twee personen uitgereikt.
Provincie:
Tag(s):