zaterdag, 15. april 2006 - 9:57

Burgemeester sluit café Asia definitief

Utrecht

Café Asia aan de Amsterdamsestraatweg 234 moet definitief de deuren sluiten. Burgemeester Brouwer-Korf heeft besloten om de vergunning voor het horecabedrijf in te trekken. Dit besluit volgt op de sluiting voor een week die op 7 april jl. werd afgekondigd. Die sluiting was een gevolg op een vechtpartij die daar in de nacht van 5 op 6 april had plaatsgevonden. Meteen na het incident is een politie-onderzoek ingesteld. Het verzoek van de ondernemer, om een voorlopige voorziening tegen deze sluiting, werd door de rechter verworpen.

In het bedrijf had zich een vechtpartij voorgedaan waarbij een persoon ernstig gewond raakte. Tijdens deze vechtpartij was noch de ondernemer, noch een vergunninghoudende leidinggevende aanwezig in het pand. Dat is in strijd met de vergunningsvoorschriften. Op basis van de gegevens uit het politieonderzoek heeft de burgemeester geoordeeld dat de bedoelde horecaonderneming een gevaar oplevert voor de openbare orde, veiligheid en zedelijkheid en ging zij over tot sluiting.
Provincie:
Tag(s):