woensdag, 1. maart 2006 - 9:30

Burgemeester van Moordrecht met FPU

Moordrecht

Burgemeester C.M. van der Bie - van Vliet van Moordrecht heeft minister Remkes van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties verzocht haar voor te dragen
voor ontslag bij Hare Majesteit de Koningin per 1 maart a.s.

Mevrouw Van der Bie maakt gebruik van de FPU (flexibel pensioen en uittreding)-regeling. De minister heeft dit
verzoek ingewilligd en het besluit tot eervol ontslag is op 24 februari jl. door de Koningin ondertekend.
Provincie:
Tag(s):