maandag, 24. april 2006 - 18:21

Burgerjaarverslag 2005: boordevol informatie

Zwolle

‘Groei’ is de titel van het Burgerjaarverslag 2005 van burgemeester Henk Jan Meijer van Zwolle. Op allerlei manieren komt de titel terug in de uitgave, waarin wordt stilgestaan bij vele aspecten van de gemeente Zwolle. Voor de vierde keer is het Burgerjaarverslag door Henk Jan Meijer samengesteld. Voor de eerste keer wordt de uitgave huis-aan-huis in de stad verspreid.

Eerste burger Meijer heeft het Burgerjaarverslag 2005 maandag 24 juni 2006 officieel gepresenteerd aan het begin van de Week van de Aanloop. In die week bezoeken de leden van het nieuwe college tientallen organisaties, bedrijven en inwoners van de stad. De burgemeester overhandigde het verslag aan een van de leerlingen van de Openbare Basisschool De Schatkamer in Stadshagen.

Het jaar 2005 staat centraal in het verslag. De krant omvat onder meer een verslag van een Burgemeestersgesprek, waarin de kloof tussen burgers en politiek centraal stond. Uiteenlopende Zwollenaren namen deel aan dat gesprek.

Veiligheid wordt belicht via twee van de adviseurs van de burgemeester op dat gebied. Zij vertellen over de mogelijkheden voor de gemeente om aan de veiligheid in de stad te werken. Een kalender geeft een overzicht van belangrijke gebeurtenissen op het gebied van veiligheid in 2005.

In een uitgebreid interview met Henk Jan Meijer passeren vele onderwerpen de revue. Hij vertelt onder meer over zijn hoogte- en dieptepunten in 2005, over dienstverlening en veiligheid.

Inwoners van Zwolle hebben veel mogelijkheden om mee te praten over de ontwikkelingen in de stad. Onder de noemer ´burgerparticipatie´ worden voorbeelden gegeven van dergelijke projecten. Het Ontwikkelingsprogramma Binnenstad 2015 en het Structuurplan zijn bijvoorbeeld grote onderwerpen, waarover mensen konden meedenken en -praten. Aan de gemeenteraad en hun mogelijkheden voor participatie wordt afzonderlijk aandacht besteed.

Dienstverlening is een belangrijk onderdeel van de portefeuille van de burgemeester. Op basis van cijfers en voorbeelden wordt geschetst hoe de gemeente probeert om de dienstverlening op een zo hoog mogelijk peil te krijgen: van paspoorten tot straatverlichting en van wijkservicepunten tot digitale dienstverlening.

Representatieve taken waren er in 2005 voor Henk Jan Meijer volop. Het bezoek van koningin Beatrix, een huldiging van schaatser Erben Wennemars en de 60-jarige herdenking van het einde van de Tweede Wereldoorlog waren bijvoorbeeld bijzondere momenten waarop de burgemeester acte de présence gaf.

Elk jaar brengen burgemeesters in Nederland een burgerjaarverslag uit. Hierin doet de burgemeester verslag van het vervullen van zijn zorgplichten met betrekking tot de relatie burger-bestuur.

Extra exemplaren van het Burgerjaarverslag 2005 zijn te verkrijgen in het gemeentelijk Informatiecentrum (Grote Kerkplein 15).
Provincie:
Tag(s):