vrijdag, 1. december 2006 - 22:29

Burgerjury spreekt zich uit voor gezonde lucht

Amsterdam

Het advies van een Amsterdamse burgerjury is vrijdag 1 december gepresenteerd aan verkeerswethouder Tjeerd Herrema. Op zaterdag 25 november heeft een burgerjury zich uitgesproken over diverse verkeersmaatregelen die het gemeentebestuur moet gaan nemen om de toenemende luchtverontreiniging in de stad tegen te gaan.

Het gemeentebestuur heeft hoge ambities geformuleerd om zowel de lucht gezonder te maken als de stad bereikbaar te houden. De uitspraak van de burgerjury is een zwaarwegend advies aan het gemeentebestuur over de te nemen maatregelen.

De burgerjury is een nieuwe manier om burgers bij de politieke besluitvorming te betrekken. Het initiatief van de burgerjury werd ontwikkeld en begeleid door de Radboud Universiteit uit Nijmegen. De jury bestond uit ongeveer vijftig Amsterdammers die binnen de Ring A10 wonen. Deelnemers werden geselecteerd door het onderzoeksbureau O+S.

Tjeerd Herrema: “Het idee van de burgerjury verdient zeker navolging. Door de adviezen van de burgerjury over het Verkeersplan Oude Stad voelt het college van B&W zich gesteund in een van haar topprioriteiten. De burgerjury ziet de urgentie in om de lucht in Amsterdam in snel tempo gezonder te maken.�

De belangrijkste uitspraken van de jury kunnen als volgt worden samengevat:

• Vanaf 2010 alleen vrachtauto’s binnen de ring toelaten die voldoen aan de Euro 5 norm en efficiëntere dan wel schonere distributie (andere routes en verspreidingswijze).

• Het verplicht stellen van roetfilters voor personenauto’s, busjes, taxi’s en touringcars met dieselmotoren, en ook voor boten en scooters.

• Uitbreiden en verbeteren van P+R terreinen met welkomstcentra voor goede dienstverlening. Na parkeren (bijna) gratis openbaar vervoer, schone taxi of fiets.

• Verhogen van parkeertarieven voor bezoekers en introduceren van bezoekerskaart.

• Meer en beter openbaar vervoer en meer mogelijkheden voor fiets, vrachtpakketten en kinderwagens in de tram.

• Meer fietsenstallingen bij bestemming en woning.

• Versneld toepassen van dynamisch verkeersmanagement voor goede doorstroming van het verkeer, zoals ‘slimme’ verkeerslichten die weten hoe lang de files zijn en zich daaraan aan passen of routeplanners die het verkeer om de file of het verkeersongeval heen stuurt.

• Over het versnelt invoeren van een pilot met kilometerheffing in de regio heeft de burgerjury geen uitspraak gedaan, omdat daar meer informatie voor nodig was dan
momenteel voorhanden.
Provincie:
Tag(s):