dinsdag, 19. december 2006 - 17:30

Burgers tevreden over gemeente Leek

Leek

De inwoners oordelen overwegend positief over de gemeente en zijn tevreden over de kwaliteit van de dienstverlening. Dit blijkt uit het onderzoek 'De Staat van de Gemeente' waarin de gemeente Leek, samen met 29 andere gemeenten in Nederland, in het voorjaar van 2006 heeft meegedaan. 1200 willekeurige personen per gemeente hebben in het voorjaar een brief gekregen met vragen over de woonomgeving, de voorzieningen, de veiligheid, de gemeentelijke organisatie, het gemeentebestuur en de informatievoorziening.

Ook zijn in het gemeentehuis 400 vragenlijsten neergelegd waarin inwoners hun mening konden geven over hoe men is behandeld en of men tevreden is over de afhandeling van de aanvraag. De respons bedroeg respectievelijk 33,3% en 31,5%. De burgers hebben de gemeenten beoordeeld als kiezer, als klant, als onderdaan, als partner, als wijkbewoner en als belastingbetaler. Het instituut voor advies, onderzoek en ontwikkeling in Noord-Brabant (PON) heeft alle gegevens verwerkt en de gemeenten met elkaar vergeleken. Ze drukt waarderingen van burgers uit in rapportcijfers.

Bij de burger als kiezer is onderzocht of gemeenten goed luisteren naar hun inwoners, een duidelijke visie hebben op de toekomst en waarmaken wat ze belooft en plant. Volgens de onderzoekers is het duidelijk dat de burger zich als kiezer in het algemeen niet goed vertegenwoordigd voelt. De rapportcijfers zijn laag. Samen met de gemeente Veere heeft de gemeente Leek hier echter de hoogste score (5,9). Het gemiddelde van de 16 gemeenten met minder dan 25.000 inwoners was 5,5.

Wanneer gemeten wordt hoe (snel) de burgers aan het loket geholpen worden en hoe ze de behandeling door de medewerkers ervaren, dan blijkt dat burgers bij de groep van 16 gemeenten met minder dan 25.000 inwoners tevreden zijn over de dienstverlening aan het loket. De burgers van Leek vinden dat de ambtenaren aan het loket hen correct en vriendelijk helpen en ze zijn van mening dat ze snel en vakkundig geholpen worden. Bij de burger als klant scoort de gemeente Leek tussen 8.0 tot en met 8,7 en is daarmee de hoogst scorende gemeente.
Provincie:
Tag(s):