woensdag, 17. mei 2006 - 10:45

Buurt Nieuwland wint Stimuleringsprijs 2005

Renkum

Burgemeester P.M. Bruinooge heeft maandag 15 mei jl. de Stimuleringsprijs 2005 uitgereikt. De stimuleringsprijs wordt uitgereikt aan bewonersinitiatieven die in 2005 hebben bijgedragen aan de leefbaarheid in de gemeente Renkum. De prijs is bedoeld als stimulans voor andere bewonersinitiatieven ter verbetering van de woonomgeving en leefbaarheid in hun buurt.

Er waren 7 genomineerden projecten waarvan 6 projecten op een zeepkist werden toegelicht. De jury, bestaande uit de voorzitters van de vijf dorpsplatforms, had het moeilijk om een winnaar uit deze projecten te kiezen. Uiteindelijk werd de Stimuleringsprijs ter waarde van € 450,- uitgereikt aan de buurt Nieuwland in Oosterbeek.

Naar aanleiding van een buurtavond in 2005 hebben een aantal bewoners de handen ineen geslagen om te proberen een buurtreceptie te organiseren. Dit is heel goed gelukt, omdat 80% van de genodigden aanwezig waren in de recreatieruimte van de Molenberg.

Deze receptie heeft tot gevolg gehad dat de Nieuwlander (een bewonerskrant) wordt uitgegeven. Tevens hebben de allochtone bewoners uit deze buurt een tweede bijeenkomst georganiseerd. Deze bijeenkomst was in Overdal en was ook een groot succes. Inmiddels hebben de bewoners tal van nieuwe ideeën die in de toekomst worden gerealiseerd. Men kent elkaar beter en er worden al activiteiten samen en voor elkaar gedaan.

Het project Night Fever uit Wolfheze heeft de publieksprijs ter waarde van € 100,- gewonnen. Dit project werd door 3 jongeren toegelicht door middel van een tweegesprek op de zeepkist en vervolgens lieten zij een video zien van de activiteiten. Night Fever organiseert onder andere maandelijks een jeugdsoos in een kelder op het terrein van de Gelderse Roos.
Provincie:
Tag(s):