dinsdag, 16. mei 2006 - 9:06

Buurthappening tijdens het WK voetbal

Arnhem

D66 wil dat Arnhemmers er tijdens het WK voetbal een gezellige buurthappening van kunnen maken, zonder gehinderd te worden door het aanvragen van vergunningen. De Vereniging Nederlandse Gemeenten adviseerde hierover onlangs positief, en stelde hiervoor een richtlijn op. Vereenvoudig de regels een laat bewoners zonder vergunning met elkaar genieten van een mooi ‘Oranje feest’.

D66 geeft met schriftelijke vragen het College de kans om nu al te scoren: niet met betuttelende regels voorkomen dat men gezellig met de buurt op straat TV kan kijken. Nee, juist de helpende hand bieden om dit mogelijk te maken. Geef advies en stel desnoods dranghekken ter beschikking.

Wanneer meerdere bewoners tijdens het Wereldkampioen-schap voetbal op straat kijken, dus in de openbare ruimte, en er bovendien sprake is van enige vorm van organisatie, wordt dit officieel als een vergunningplichtig evenement aangemerkt.

Naar de huidige praktijk vertaald betekent dit dat als enkele dagen voor een wedstrijd een bewoner afspreekt een grootbeeld tv-scherm te huren, een andere bewoner voor de BBQ zorgt en een derde bewoner het initiatief neemt om de straat oranje te versieren er sprake is van een vergunning-plichtig evenement want dit kan al worden aangemerkt als een vorm van organisatie.

Vorige ‘Oranje’ evenementen hebben geleerd dat dergelijke initiatieven vaak zeer kort voor het Wereldkampioenschap tot stand komen. Het aanvragen en verlenen van een eve-nementenvergunning duurt toch al snel enkele weken waardoor wijken soms onnodig in overtreding zijn of besluiten af te zien van het initiatief.

Om de regels rondom vergunningverlening te vereenvoudigen gaat de VNG een aantal kleinere evenementen in de model-APV (Algemene Politie Verordening) opnemen. Deze worden daarmee vrijgesteld van de vergunningplicht. Hierbij valt te denken aan een barbecue-feest of kleinere wielerwedstrijden binnen een gemeente en bepaalde kleinere jaarlijkse terugkerende evenementen.

De fractie van D66 vindt dat ‘Oranje’ evenementen een belangrijk functie hebben voor de sociale cohesie in een straat of buurt. D66 is daarom van mening dat een positieve benadering hiervan op zijn plaats is.
Provincie:
Tag(s):