woensdag, 15. februari 2006 - 10:20

'B&W klucht' komt tot een climax

Delfzijl

In een persconferentie in het provinciehuis van Groningen liet de Burgemeester van Delfzijl mw. Appel, weten dat zij haar functie neerlegt. Nadat de wethouders haar de portefeuille Personeel en Organisatie hadden afgenomen, bleek dinsdagavond dat de meerderheid van de raad vond dat zij de portefeuille niet terug moest krijgen. ‘Een onwerkbare situatie’ volgens Appel.

De situatie rondom het gemeentebestuur van Delfzijl begon steeds meer de vormen van een klucht aan te nemen. Burgemeester en wethouders buitelden de laatste weken over elkaar heen met beschuldigingen over en weer. Ondanks dat de burgemeester maandagavond een gedetailleerd pleidooi had gehouden om de beschuldigingen van de wethouders te weerleggen, bleek in een gesprek met de commissaris van de Koningin, dhr. Alders, dat de fractievoorzitters van CDA, VVD en PvdA de burgemeester niet steunden.

Mevrouw Appel had al aangegeven dat zij niet verder wilde met de huidige wethouders. Dat nu ook een meerderheid van de raad haar niet steunt, heeft haar tot dit besluit gebracht.

Twee jaar geleden werd zij de eerste gekozen burgemeester van de provincie Groningen. Een van haar speerpunten was het verbeteren van de dienstverlening van de gemeente Delfzijl.
Provincie:
Tag(s):