zaterdag, 28. oktober 2006 - 11:31

Café op last van burgemeester gesloten

Zeist

Burgemeester Koos Janssen heeft besloten om de bar/ dancing "Chaos" (voorheen "Pinokkio") aan de Jagerlaan 1 in Zeist de eerst komende twee weekenden te sluiten. Dat betekent dat de zaak met ingang van zaterdagavond 28 oktober is gesloten. Op vrijdag 10 november kan de bar/dancing weer geopend zijn.
De reden van de sluiting is een geweldsincident in de zaak enkele weken geleden.

De burgemeester is tot zijn besluit gekomen op basis van de politieinformatie, die hem hebben gerapporteerd over de aard en omstandigheden die aan deze sluiting ten grondslag liggen. De sluiting is een ordemaatregel.

In de gedwongen sluitingsperiode dient de ondernemer zich te beraden over de wijze waarop hij een zodanige manier leiding kan geven, dat het risico van ordeverstoringen en geweld zoveel mogelijk worden beperkt.
Provincie:
Tag(s):