woensdag, 12. april 2006 - 10:18

Café-Restaurant raakt vergunning kwijt

Houten

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Houten maken bekend dat per direct de drank-en horecavergunning van Café-Restaurant–Pizzeria La Bella aan Het Rond is ingetrokken. Het besluit is genomen op grond van dossieronderzoek door de gemeente Houten en een ingewonnen advies bij het landelijk Bureau BIBOB van het ministerie van Justitie.

Op basis van de bij de gemeente bekende informatie en de geruchten die de ronde doen, is de drank- en horecavergunning van Café-Restaurant-Pizzeria La Bella aan een zogenaamd BIBOB-onderzoek onderworpen. De wet BIBOB staat voor Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur. Deze wet moet voorkomen dat gemeenten en andere overheidsinstellingen, met het verlenen van vergunningen onbedoeld hun medewerking geven aan criminele activiteiten. .

De bevindingen van Bureau BIBOB bevestigden het reeds gerezen vermoeden van de gemeente dat er gevaar bestaat dat de vergunning wordt gebruikt voor het plegen van strafbare feiten. Daarom heeft het College en burgemeester Lamers, het voornemen om de drank- en horecavergunning en de terrasvergunning in te trekken, aan de vergunninghouder bekend gemaakt.
Provincie:
Tag(s):