maandag, 4. september 2006 - 14:24

Campagne leer lezen en schrijven van start

Rotterdam

De landelijke campagne Leer lezen en schrijvenis vandaag gelanceerd in de Euromast in Rotterdam. De campagne is gericht op de 1,5 miljoen laaggeletterde mensen die Nederland telt. Doel is om deze mensen te motiveren een cursus lezen en schrijven te gaan volgen. De campagne is ontwikkeld door McCann-Erickson in opdracht van Stichting Lezen & Schrijven en zal te zien en te horen zijn op TV, radio, internet, posters, trams en vrachtwagens en in dagbladen en tijdschriften.

De 1,5 miljoen laaggeletterden hebben zoveel moeite met lezen en schrijven dat zij niet volwaardig kunnen functioneren in de samenleving. Zij kunnen geen bijsluiters van medicijnen of een krant lezen, geen formulieren invullen. De ondertiteling bij een film gaat aan hen voorbij en zij kennen niet het plezier van het lezen van een boek. Eén miljoen van deze laaggeletterden komt uit Nederland, een half miljoen is van buitenlandse afkomst.

De bekendheid over dit probleem is nog laag. Uit onderzoek door TNS-NIPO in opdracht van CINOP, blijkt dat nog geen 10 procent van de bevolking spontaan aangeeft van dit probleem op de hoogte te zijn. Vandaag gaat tevens de Week van de Alfabetisering van start. De aanpak van laaggeletterdheid staat vanaf vandaag een week lang centraal met als doel een grotere bekendheid te verwerven.

De campagne Leer lezen en schrijvenis vanaf deze week ook te zien in Amsterdam, Haarlem, Schiedam, bij de Belastingdienst, op Schiphol en bij bedrijven als BP, Rabobank en van Gansewinkel. De campagne is zo opgezet dat naast de landelijke uitingen ook zoveel mogelijk scholen, gemeenten en bedrijven kunnen aanhaken. De campagne wordt meerdere jaren ingezet.

Stichting Lezen & Schrijven is een initiatief van H.K.H. Prinses Laurentien der Nederlanden. De stichting is op 27 mei 2004 van start gegaan. De stichting wil aandacht vestigen op 1,5 miljoen Nederlanders, die niet volwaardig deelnemen aan de samenleving omdat zij problemen hebben met lezen en schrijven. Stichting Lezen & Schrijven wil dit probleem bespreekbaar maken en bijdragen aan oplossingen.
Provincie:
Tag(s):