maandag, 25. september 2006 - 13:07

Capaciteitsuitbreiding voor zuivering Mastgat

Bruinisse

Op 11 oktober neemt de algemene vergadering (av) van waterschap Zeeuwse Eilanden een besluit over het beschikbaar stellen van een extra krediet voor de capaciteitsuitbreiding van rioolwaterzuivering Mastgat in Bruinisse. Als de av instemt met het voorstel, kunnen de werk-zaamheden in november 2006 beginnen.

Het gaat om het realiseren van een nieuw ontvangwerk, een nieuwe nabezinktank en het aanpassen van de beluchtingstank. De totale projectkosten bedragen 4,3 miljoen euro.

Uit een OAS-studie (Optimalisatie AfvalwaterSysteem), die het waterschap samen met de ge-meente Schouwen-Duiveland heeft uitgevoerd, is gebleken dat meer afvalwater naar de zuivering afgevoerd moet gaan worden. Om al dat afvalwater te verwerken heeft de zuivering momenteel onvoldoende capaciteit. Door de hogere belasting is de verbouwing tevens noodzakelijk om te kunnen voldoen aan Europese richtlijnen voor stikstof- en fosfaatverwijdering. Zo mag het gezuiverde water (het zogenaamde effluent) maximaal 15 mg stikstof en 2 mg fosfaat per liter bevatten.

Na de capaciteitsuitbreiding kan er 760 m³ per uur in plaats van 560 m³ per uur worden behandeld. De zuivering heeft dan voldoende hydraulische en biologische capaciteit voor de komende 30 jaar.

Al eerder is een krediet beschikbaar gesteld door de av. Dit bleek echter, door aanzienlijke prijsstijgingen in materiaalkosten en brandstofkosten, niet toereikend te zijn. De realisatie vindt plaats in de periode november 2006 tot december 2007.
Provincie:
Tag(s):