dinsdag, 12. december 2006 - 21:35

Carillon speelt "Imagine" om aandacht te vragen voor discriminatie

Assen

Op woensdagmiddag 13 december tussen 15.00 en 16.00 uur zal op het carillon op het stadhuis van Assen het lied ‘Imagine’ gespeeld worden. Hiermee ondersteunt beiaardier Auke de Boer een oproep van de Nederlandse Klokkenspelvereniging om rond 10 december, de Dag van de Mensenrechten vanaf zoveel mogelijk torens in Nederland het ‘Imagine’ te laten klinken.

10 december is de Dag van de Mensenrechten sinds 1948. In dat jaar werd op deze datum de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens aangenomen door de Verenigde Naties.
Ieder jaar vraagt Amnesty International op de Dag van de Mensenrechten aandacht voor de schending van de mensenrechten. Dit jaar richt Amnesty zich op het thema ‘discriminatie in Europa’.

‘Imagine’ van John Lennon is gekozen omdat Yoko Ono vorig jaar de songteksten van deze beroemde muzikant aan Amnesty International schonk. Dankzij die gift kan zijn wereldberoemde muziek worden gebruikt om nieuwe generaties te inspireren en mobiliseren. De John Lennon-nummers worden de komende tijd op de site
www.amnesty.org/noise geplaatst. Van diverse artiesten zijn al covers te downloaden.
Provincie:
Tag(s):