donderdag, 28. september 2006 - 10:08

CDA-plan baart Universiteit Maastricht ernstige zorgen

Maastricht

Het plan van het CDA, om masterstudenten hun eigen opleiding te laten betalen, deugt niet, aldus Jo Ritzen, voorzitter College van Bestuur van de Universiteit Maastricht.Met het plan raakt het Nederlands Hoger Onderwijs verder achterop in Europa, is de verwachting van Ritzen. ‘Een uitstroom uit het Nederlandse Hoger Onderwijs is te verwachten.


Als de CDA-plannen doorgaan, moeten studenten veel geld gaan betalen voor opleidingen, die in andere Europese landen beduidend minder of helemaal niets kosten. Tegenover die hogere rekening in Nederland staan geen extra investeringen in het masteronderwijs. Niet de studenten en de universiteiten profiteren maar de overheid.’

Ook voor de internationalisering van het Hoger Onderwijs brengt het plan weinig goeds, betoogt Ritzen. ‘Het voor Europese begrippen nu al hoge collegegeld in Nederland belemmert de concurrentiepositie van Nederlandse universiteiten in Europa en zeker een Europees en internationaal gerichte universiteit als Maastricht. Het CDA-plan getuigt van weinig gevoel voor Europese en internationale verhoudingen op het punt van hoger onderwijs. De eerder voorgenomen afschaffing van de tegemoetkoming in het collegegeld voor Europese studenten (de Raulin-vergoeding) is een ander voorbeeld.’

Ook op andere gebieden loopt het Nederlandse onderwijs niet in de pas met Europa. Jo Ritzen: ‘De eenjarige studieduur van veel masteropleidingen is onder de maat in vergelijking met Europa. Bij de invoering van de bachelormaster structuur is dit pijnlijk duidelijk geworden. Studenten met een eenjarige masteropleiding hebben in veel gevallen problemen met professionele erkenning in andere Europese landen. Een goed voorbeeld is de eenjarige Master Psychologie. In België is de Master Psychologie tweejarig en kan een afgestudeerd Nederlands psycholoog pas aan de slag na extra opleiding.’

Wil Nederland economisch mee blijven doen bij de ontwikkeling van de Europese kenniseconomie, dan zal juist geïnvesteerd moeten worden in Hoger Onderwijs en de mensen die dat in de toekomst moeten waarmaken, betoogt Ritzen.

‘Dat vraagt om een nieuw Nederlands denken: belonen op basis van prestatie, prestaties van universiteiten, voor goed onderwijs en onderzoek, en prestaties van studenten.’
Provincie:
Tag(s):