donderdag, 14. december 2006 - 16:18

Cellencomplex dicht door slechte brandveiligheid

Tilburg

Woensdag is door het Vollege van B& W besloten de vergunning van de Penitentiaire Inrichting Tilburg aan de Ringbaan Zuid gedeeltelijk in te trekken. Het gebruik van drie cellengebouwen moet per 1 januari 2007 voorlopig worden gestaakt. Deze gebouwen vertonen ernstige gebreken met betrekking tot de brandveiligheid.

Het gebruik van drie cellengebouwen moet per 1 januari 2007 voorlopig worden gestaakt. Deze gebouwen vertonen ernstige gebreken met betrekking tot de brandveiligheid. De gebreken zijn van dien aard dat ze niet op korte termijn kunnen worden opgelost. Vier andere cellengebouwen moeten voor 31 januari 2007 respectievelijk 28 februari 2007 bouwkundig in orde worden gebracht of ook geloten worden.

Kort na de Schipholbrand onderzocht de gemeente de penitentiaire inrichting op brandveiligheid. Daarbij zijn nadrukkelijk de ervaringen van de Schipholbrand meegenomen. Uit dit onderzoek bleek dat er een aantal ernstige bouwkundige tekortkomingen waren.

Met name de brandscheidingen tussen de cellen onderling en tussen de cellen en de vluchtwegen deugen niet. Hierdoor is de tijd om bij een eventuele brand veilig te kunnen vluchten beperkt. De Rijksgebouwendienst beloofde deze gebreken voor het eind van dit jaar te verhelpen maar heeft deze zonder overleg opgeschort.
Provincie:
Tag(s):