vrijdag, 1. september 2006 - 15:03

Centrale website voor kinderopvang

Zwolle

Welke soorten van kinderopvang zijn er in Zwolle? Hoe kan ik kinderopvang regelen en wat moet ik betalen? Hoe weet ik of een locatie aan de gestelde kwaliteitseisen voldoet? Met deze en andere vragen krijgen aanstaande ouders te maken als ze gebruik willen maken van kinderopvang. Voor het antwoord op deze en vele andere vragen over kinderopvang in Zwolle hoeven ouders voortaan niet lang meer te zoeken. De gemeente heeft vanaf maandag 4 september 2006 een nieuwe website over de kinderopvang in Zwolle; www.kinderopvanginzwolle.nl

Sinds 1 januari 2005 is de Wet kinderopvang van kracht. Deze wet regelt de kwaliteit, het toezicht en de financiering van kinderopvang. Uitgangspunt is dat kinderopvang een zaak is van ouders, werkgevers en overheid. De financiering is afhankelijk van de situatie van de ouder (inkomen, soort en omvang van de kinderopvang). Dus in plaats van de instellingen worden met de nieuwe wet de ouders gesubsidieerd. De wet geldt voor de formele kinderopvang: dagopvang, buitenschoolse opvang en gastouderopvang.

Op de site is allerhande informatie over de Wet Kinderopvang en kinderopvang in Zwolle te vinden. De website is bedoeld voor ouders, maar ook werkgevers en kinderopvangorganisaties en geeft ondermeer informatie over de opvangmogelijkheden in Zwolle, de Wet Kinderopvang en de financiering van kinderopvang. Daarnaast kan in het Register nagelezen worden welke kinderopvangorganisaties geregistreerd staan.

De website heeft tot doel deze informatie op één plaats inzichtelijk te maken. Met de invoering van de Wet Kinderopvang is er het nodige veranderd. De grootste verandering is dat de opvang voortaan door de ouders zelf geregeld moet worden. Het maken van een keuze voor een opvanginstelling, het bepalen van de prijs/kwaliteitverhouding en het regelen van de bijkomende financiën. Aan de hand van de vragen die, zelfs anderhalf jaar na invoering van de wet, bij de gemeente binnenkomen, blijkt dat er bij veel ouders nog onduidelijkheid bestaat over hoe de kinderopvang geregeld is en wie daarbij welke rol heeft. Met de website hoopt de Gemeente Zwolle meer duidelijkheid en overzicht te scheppen.

Om de website bij de doelgroep onder de aandacht te brengen worden op verschillende plekken in de stad folders en flyers verspreid. Deze middelen zijn onder andere te vinden bij Zwolse kinderopvanglocaties en verloskundigenpraktijken.
Provincie:
Tag(s):