woensdag, 13. december 2006 - 11:18

Centrum Zuidwolde begin 2007 op de schop

Zuidwolde

Begin 2007 wordt een begin gemaakt met de herinrichting van het centrum van het dorp Zuidwolde. Het gemeentebestuur heeft inmiddels voldoende zicht op het vrijkomen van externe financiering zodat kan worden begonnen met de planning van de werkzaamheden. In januari wordt gestart met het aanbrengen van nieuwe beschoeiing langs het Boterdiep; in april wordt de rest aangepakt. Volgende week wordt al begonnen met de voorbereidende werkzaamheden. De bestaande beplanting langs het Boterdiep wordt dan verwijderd.

Het werk bestaat ondermeer uit het opnieuw inrichten van de omgeving van de brug, centraal in het dorp, versterking van de positie van het café ‘Moeke Vaatstra’ en het herstel van de loskade aan Boterdiep Oz. De bestaande wegverharding van asfalt zal worden vervangen door klinkers. De maximumsnelheid in het gebied wordt 30 kilometer. Met het project is een bedrag van in totaal rond de 1,1 miljoen Euro gemoeid. De gemeente verwacht ruim een half miljoen Euro aan subsidies binnen te krijgen.

De herinrichtingsplannen voor het dorp zijn in nauw overleg met de bevolking van Zuidwolde tot stand gekomen. De planvorming begon al in 2005. Het was lange tijd onzeker of de benodigde externe subsidiegelden wel zouden afkomen. Zonder die subsidie zouden de plannen flink versoberd moeten worden. Het gemeentebestuur verwacht nu echter dat de plannen integraal kunnen worden uitgevoerd. Er liggen inmiddels toezegging voor bijdragen van de provincie Groningen en Leader+. De herinrichtingsplannen zijn uitgewerkt door Grontmij. De herinrichtingsplannen hebben onder meer tot doel de identiteit van het dorp te verstevigen en de leefbaarheid te vergroten.
Provincie:
Tag(s):