maandag, 4. december 2006 - 9:28

Chlamydia en hiv onverminderd hoog

Bilthoven

De toename van seksueel overdraagbare aandoeningen (soa) van de afgelopen jaren lijkt in 2005 gestabiliseerd, met uitzondering van chlamydia en hiv. Chlamydia is de meest voorkomende soa en komt relatief vaak voor bij jongvolwassenen.

Bij mannen met homoseksuele contacten stijgt het aantal nieuwe hiv-diagnoses. Dit blijkt uit de jaarlijkse soa- en hiv-cijfers, die Roel Coutinho, directeur Infectieziektebestrijding van het RIVM, maandag presenteert op het Nationaal Congres soa*hiv*aids.

In 2005 nam het absolute aantal gevallen van chlamydia toe met 15% tot 5146. Deze stijging kan deels verklaard worden doordat het aantal testen steeg, waardoor meer infecties opgespoord kunnen worden. Het aantal personen met gonorroe en syfilis daalde licht met 2% respectievelijk 7%. Chlamydia is de meest voorkomende soa en komt relatief vaak voor bij jongvolwassenen; 73% van alle chlamydia infecties werd vastgesteld bij 15-29 jarigen.

Van de nieuwe hiv-diagnoses binnen het soa-peilstation werd 73% vastgesteld bij mannen met homoseksuele contacten. Van de geteste mannen in deze groep was 5% hiv-positief; in 2003 was dit 3%. Niet zeker is of het hier een werkelijke toename betreft, of dat andere factoren van invloed zijn geweest, zoals actiever testen en een verhoogde alertheid op soa.

Een soortgelijke trend blijkt uit de landelijke cijfers van Stichting HIV Monitoring. Van de bijna 1000 personen waarbij jaarlijks in Nederland hiv wordt vastgesteld, is 52% homo-of biseksueel. Dit aandeel neemt net als in andere West-Europese landen toe.

In Nederland is bekend dat bijna 12.000 mensen met hiv besmet zijn. Het totale aantal volwassen met hiv wordt echter geschat op meer dan 18.000. Circa 40% van de hiv-besmette volwassenen niet weten dat zij de ziekte hebben. Bij mannen met homoseksuele contacten is dit percentage lager dan bij heteroseksuelen.

In 2006 is de structuur en financiering van de aanvullende soa-zorg in Nederland gewijzigd. Actief testen op zowel soa als hiv bij groepen die risico lopen, vormt een essentieel onderdeel van de nieuwe regeling. Door testen actiever aan te bieden neemt het aantal mensen dat de eigen hiv-status kent toe, waardoor eerder met behandeling kan worden gestart maar ook om verdere verspreiding van hiv tegen te gaan.

De cijfers uit dit onderzoek zijn afkomstig uit het soa-peilstation (5 soa-poliklinieken en 9 GGD’en) en van de Stichting HIV Monitoring. Het RIVM bundelt deze gegevens en maakt jaarlijks een overzicht van de cijfers.
Provincie:
Tag(s):