maandag, 18. december 2006 - 20:23

Circus met dierenleed in Emmen

Emmen

Vanaf vrijdag staat het Internationale Kerstcircus met dierenleed in Emmen. Het circus brengt olifanten mee, wilde dieren die in het circus niet gehouden kunnen worden zonder hun welzijn ernstig aan te tasten. De coalitie Wilde Dieren de Tent Uit verzoekt de gemeente Emmen in een brief om, in navolging van de gemeente Winschoten, circussen met wilde dieren te verbieden. Emmen kan een voorbeeldfunctie vervullen in de ontwikkeling naar een diervriendelijke circustoekomst zonder wilde dieren.

Het welzijn van wilde dieren wordt in het circus structureel aangetast. Woordvoerder van de coalitie Wilde Dieren de Tent Uit, Jeroen van Kernebeek: “Hoe goed circussen hun dieren ook zouden verzorgen, het gebrek aan ruimte, de onnatuurlijke leefomgeving, continue transporten en de dwang om kunstjes te vertonen zijn inherent aan het dierenleven in een circus en leiden tot veel dierenleed. Voornamelijk wilde dieren, ook al zijn ze in gevangenschap geboren, zijn daar totaal niet aan aangepast en gaan gestoord gedrag vertonen. Zo zwaaien olifanten voortdurend met hun kop en slurf heen-en-weer. Dit gedrag wordt door deskundigen aangemerkt als een symptoom van ernstig aangetast welzijn veroorzaakt door stress en verveling.�

De olifanten van circus Renz Berlin, die in het Kerstcircus optreden, staan bovendien het grootste deel van de dag vastgeketend aan kettingen. Ook is het pijnlijk gebruik van olifantenhaken bij dit circus meerdere keren waargenomen

Het gebruik van wilde dieren in circussen geeft een slecht voorbeeld over de omgang met en de waarde van dieren. Wie wil zijn kinderen nu leren dat we dieren levenslang mogen opsluiten om de mens vijf minuten te vermaken met onnatuurlijke kunstjes? In een tijd waarin we het dier een eigenwaarde toekennen, is dit niet meer acceptabel.

De maatschappelijke weerstand tegen het gebruik van wilde dieren in het circus neemt toe. De slechte leefomstandigheden van de dieren vormden in september voor de gemeente Winschoten de aanleiding om circussen met wilde dieren te verbieden. Ook andere gemeenten, waaronder Amsterdam, werken aan een verbod. Daarmee maakt Nederland een inhaalslag op het buitenland. In landen als België, Engeland, Oostenrijk en de Scandinavische landen, zijn al nationale en lokale verboden van kracht.

De circustraditie kan prima zonder wilde dieren voortbestaan. Het grootste circus ter wereld, Cirque du Soleil, gebruikt geen dieren. Ook in Nederland zijn circussen zonder wilde dieren. Het wintercircus Cascade in Utrecht, geproduceerd door de voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Circus Ondernemingen, staat hoog aangeschreven.
Provincie:
Tag(s):