donderdag, 28. september 2006 - 8:09

Circus met wilde dieren niet welkom

Winschoten

De gemeente Winschoten verbiedt als eerste in Nederland circussen met wilde dieren zoals tijgers, olifanten en leeuwen. De gemeenteraad nam woensdagavond met 14 stemmen voor en 3 stemmen tegen het beleid aan waarin dat is vastgelegd. Bijna een jaar nadat de raad zich uitsprak tegen circussen met wilde dieren is dan eindelijk het verbod een feit. Wilde Dieren de Tent Uit, een coalitie van dierenbeschermingsorganisaties, is blij met dit grote succes van hun campagne.

Al in december 2005 besloot de raad van Winschoten geen circus met wilde dieren meer te willen in haar gemeente. Het welzijn van deze dieren wordt te ernstig en structureel geschaad. Maar het was even zoeken naar een juridisch houdbaar beleid. Dat heeft de gemeente nu gevonden.

Ook de gemeente Amsterdam is bezig met een verbod op het gebruik van wilde dieren in het circus.
Wilde Dieren de Tent Uit is erg blij met deze doorbraak. Woordvoerder Jeroen van Kernebeek: “Dit is echt een doorbraak. Tot dusver zagen we dat gemeenten zich erg voorzichtig opstelden omdat onzeker was welke juridische mogelijkheden zij hebben om voor het welzijn van wilde circusdieren op te komen. Winschoten heeft zijn nek uitgestoken en uitgezocht hoe het kan. De weg ligt nu vrij voor andere gemeenten om ook een verbod in te stellen en dit achterhaalde misbruik van dieren te beëindigen.�

In veel landen om Nederland heen zijn al gemeentelijke of nationale verboden van kracht. Deze verboden zijn het gevolg van uitgebreide onderzoeken en bewijsmateriaal waaruit blijkt dat het welzijn van wilde dieren in circussen structureel wordt geschaad. Jeroen van Kernebeek: “In België hebben al 85 gemeenten een verbod ingesteld, in Engeland al meer dan 200 gemeenten en is een nationaal verbod in de maak. Oostenrijk kent al sinds 1 januari 2005 een nationaal verbod. Met onze campagne en dit besluit van de raad in Winschoten hopen we in Nederland eindelijk een inhaalslag te kunnen maken. De raad van Amsterdam heeft al te kennen gegeven ook geen circussen met wilde dieren meer te willen.�

David van Gennep, directeur van Stichting AAP, een opvangcentrum voor uitheemse dieren in Almere dat veel ex-circusapen opvangt, is ook erg verheugd met het besluit. AAP komt grote problemen tegen bij de opvang van wilde dieren uit circussen. Van Gennep: “Bij ons komen veel chimpansees binnen die na een bestaan als circusartiest geestelijk totaal kapot zijn. Voor mensen werden ze gevaarlijk en ze konden niet meer optreden, een volwaardig leven in een groep met soortgenoten was niet meer mogelijk. Zo’n dier heeft dan nog 40 jaar te leven. Met veel tijd en moeite kunnen wij sommige van deze dieren helpen. Winschoten en andere gemeenten kunnen helpen dit probleem een halt toe te roepen door te kiezen voor de dieren en tegen dierenleed veroorzaakt door circussen."

Wilde Dieren de Tent Uit is een coalitie van Stichting AAP, de Sophia Vereniging tot bescherming van dieren, het International Fund for Animal Welfare (IFAW), Stichting Vier Voeters en afdelingen van de Dierenbescherming. Deze coalitie zet zich in voor een diervriendelijk circus zonder wilde dieren. De petitie op www.wildedierendetentuit.nl, waarin burgers hun gemeentebestuur en de overheid verzoeken om circussen met wilde dieren te weren, is inmiddels de 25.000 ondertekenaars gepasseerd.
Provincie:
Tag(s):