woensdag, 26. juli 2006 - 15:52

Citruspers op 'waterkracht'

Scheveningen

Op zondag 6 augustus persen studenten van de TU Delft op het Scheveningse strand sinaasappelen met een grote citruspers die wordt aangedreven door de beweging van de golven. Met deze actie wil de universiteit op een ludieke manier laten zien hoe divers de terreinen zijn waar duurzame vormen van techniek toegepast kunnen worden. Iedereen die komt kijken krijgt bovendien een glaasje vers geperst sap.

‘Veel mensen denken bij ‘techniek’ aan industriële installaties of aan de hightech-apparaten bij hen thuis. Wij willen graag laten zien dat techniek op heel diverse manieren toegepast kan worden, ook op het strand’, zegt ir. Tjerk Zitman, de bedenker van de installatie.

‘We willen de bezoekers van het strand duidelijk maken dat je met eenvoudige middelen vanuit de golfslag energie op kunt wekken. Wat we op het strand laten zien, is niet hightech, maar juist een met huis-, tuin- en keukenmiddelen opgebouwde installatie waarbij iedereen kan begrijpen hoe het werkt.’

De elektriciteit voor de citruspers wordt opgewekt in een installatie die in zee staat. In de installatie bevindt zich een groot vat, dat als een soort dobber op en neer gaat op de golven. Door die beweging komt ook een fietsketting in beweging, die een dynamo aandrijft.

Dit bewegingswerk is bedacht door een werktuigbouwkundige. De dynamo zet de beweging om in elektriciteit. Elektrotechnici zijn in het project betrokken om te zorgen dat deze elektriciteit de citruspers in beweging kan zetten.

Aan de TU Delft wordt veel onderzoek gedaan naar het duurzaam opwekken en opslaan van energie, duurzame vormen van bouwen en het duurzaam maken van industriële processen.

De citruspers in Scheveningen maakt geen deel uit van een wetenschappelijk onderzoeksproject, maar is wel een voorbeeld van hoe technische projecten verlopen. Bij vrijwel alle projecten zijn ingenieurs uit meerdere disciplines betrokken.

De Scheveningse actie is een initiatief van de Faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen, de Faculteit Werktuigbouwkunde en Maritieme Techniek en de Faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica.

Civiele Techniek en Maritieme Techniek starten in september ook officieel met de nieuwe Masteropleiding Offshore Engineering. De actie in Scheveningen laat zien dat ‘offshore’ kan gaan over diverse bouwwerken in of aan zee. Het bouwen van windmolenparken voor de kust is daar een ander actueel voorbeeld van.

‘We laten graag zien hoe het precies werkt’, zegt Tjerk Zitman. ‘We staan op het strand van Scheveningen tussen de Pier en het Zwarte Pad op zondag 6 augustus, van 12.00 tot 16.00 uur. Als er geen golven zijn of als het hard waait, stellen we de actie uit tot maandag of dinsdag.’
Categorie:
Tag(s):