zaterdag, 12. augustus 2006 - 10:44

Cliëntenbijeenkomst hulp bij het huishouden

Nunspeet

Op 1 januari 2007 gaat de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in. In deze wet is onder meer geregeld dat de gemeente verantwoordelijk wordt voor het verstrekken van hulp bij het huishouden. Dit is een nieuwe taak voor de gemeente. Op dit moment is de gemeente druk bezig met het treffen van de voorbereidingen. Een belangrijk onderdeel van de voorbereiding is het aanbesteden van de hulp bij het huishouden.

Een aanbesteding is nodig om te kunnen bepalen welke organisaties straks hulp bij het huishouden leveren. De gemeente sluit alleen contracten met organisaties die kunnen voldoen aan de gestelde voorwaarden en kwaliteitscriteria. De aanbieders die een contract met de gemeente Nunspeet willen afsluiten, moeten vooraf weten wat de voorwaarden en kwaliteitseisen van de gemeente zijn. Dit wordt vastgelegd in een 'beschrijvend document'.

Omdat alles op 1 januari 2007 klaar moet zijn, is het nodig het beschrijvend document binnen een paar weken op te stellen. De gemeente Nunspeet vindt het belangrijk dat met name de inwoners die nu hulp bij het huishouden hebben of hebben gehad, zelf aangeven welke voorwaarden en kwaliteitseisen zij voor deze hulp belangrijk vinden.

De gemeente nodigd al deze inwoners uit voor de gemeentelijke cliëntenbijeenkomst.

De bijeenkomst wordt gehouden op maandag 14 augustus 2006 van 15.00 tot 17.00 uur in Dorpshuis De Wieken, Kapelweg 7 in Hulshorst. De bijeenkomst is in Hulshorst omdat deze ook is bedoeld voor de (vertegenwoordigers van) cliënten van de gemeente Harderwijk.
Provincie:
Tag(s):