dinsdag, 18. april 2006 - 22:18

CNV peilt stakings-bereidheid bij NedCar

Born

De leden van CNV Metaal en elektro houden morgen om kwart voor twee een actievergadering, om te kijken of een meerderheid van de leden bereid is te staken om een taskforce bij NedCar in het leven te roepen. Deze taskforce zou tot het einde van dit jaar de tijd moeten krijgen om aan de hand van een te ontwikkelen toekomstplan vervangende productie voor Born binnen te halen, waardoor de huidige werkgelegenheid behouden kan blijven.

Arthur Bot, onderhandelaar voor CNV Metaal en elektro: 'Als kabinet en Mitsubishi onvoldoende toezeggingen kunnen doen over de toekomst van NedCar en in het verlengde daarvan het behoud van de werkgelegenheid en de 'know how', zal er een taskforce moeten worden opgetuigd. Die krijgt ondermeer de opdracht te kijken naar mogelijkheden voor vervangende productie bij NedCar.'

Volgens Bot is het niet teveel gevraagd om daar de rest van dit jaar voor te benutten, als de productie van de Smart ForFour al in juni stopt. Er is tijd voor nodig om onder andere potentiële opdrachtgevers te vinden. 'Dan kan in december alsnog de balans worden opgemaakt. Als je dan nog niet weet hoe de vlag erbij hangt, kan er worden gesproken over eventuele sociale consequenties. Maar dan heb je als sociale partners wel je verantwoordelijkheid genomen en je uiterste best gedaan om de werkgelegenheid voor Limburg te trachten te behouden.

Onder het motto: eerst een plan en dan de gevolgen! In plaats van eerst herstructureren en dan wellicht een
plan', aldus Bot.
Provincie:
Tag(s):