woensdag, 17. mei 2006 - 17:31

Coördinatiepunt voor gezin in moeilijkheden

Sittard-Geleen

Als een van de eerste regio's in Limburg wordt in de Westelijke Mijnstreek een coördinatiepunt geopend voor gezinnen in moeilijkheden. Wethouder Berry van Rijswijk van de gemeente Sittard-Geleen geeft hiervoor op 18 mei het startschot. Het 'Coördinatiepunt Multi Probleem Gezinnen' is tot stand gekomen op initiatief van de gemeente Sittard-Geleen. Bureau Jeugdzorg en Partners in Welzijn geven concreet vorm aan het Coördinatiepunt.

Schulden, opvoedingsproblemen, slechte huisvesting, werkloosheid, gebrekkige gezondheid kunnen factoren zijn die kunnen leiden tot chronische gezinsproblemen. Voor hulp zijn gezinnen aangewezen op verschillende instellingen. Het hulpverleningsaanbod sluit onvoldoende op elkaar aan en voorziet daardoor niet effectief in de aanwezige vraag. Hierdoor hebben de desbetreffende gezinnen vaak weinig vertrouwen in de hupverlening en verkeren ze in een economisch en maatschappelijk kwetsbare positie.

Het coördinatiepunt moet aan deze situatie een eind maken. Als instellingen het idee hebben dat binnen een gezin bredere zorg nodig is dan ze zelf kunnen bieden, melden zij dit bij het coördinatiepunt. Samen met alle samenwerkingspartners en ouders of eventueel andere betrokkenen wordt onderzocht waar knelpunten in de samenwerking effectieve hulpverlening in de weg staan. Het coördinatiepunt zorgt ervoor dat in overleg met het gezin een samenhangend en afgestemd hulpverleningsaanbod opgesteld wordt. Het is de bedoeling dat het gezin op termijn zelf de regie weer kan overnemen. Inzet van een gezinscoach kan één van de oplossingen zijn om het gezin weer goed te laten functioneren.
Provincie:
Tag(s):