donderdag, 15. juni 2006 - 9:45

Coffeeshops Rotterdam verenigd in branche-organisatie

Rotterdam

Vertegenwoordigers van de coffee-shopbranche in Rotterdam hebben besloten tot de oprichting van een gezamenlijke branchevereniging die de belangen van ondernemers in de sector behartigt. De brancheorganisatie vertegenwoordigt alle ondernemers die een vergunning hebben om cannabisproducten te verkopen. De branche heeft haar afspraken dinsdag 13 juni vastgelegd in een convenant.

De regio Rotterdam-Rijnmond telt circa zeventig legale verkooppunten van cannabisproducten. Ondernemers in de sector zien zich genoodzaakt tot het oprichten van een vakorganisatie omdat coffeeshops de afgelopen jaren zijn onderworpen aan een buitengewoon stringent overheidsbeleid. De branche is daardoor in een negatief daglicht komen staan. De vereniging stelt zich ten doel het imago van coffeeshopondernemers in haar werkgebied te verbeteren. De initiatiefnemers zetten zich in voor zelfregulering en normalisering van de sector.

Hiervoor benadrukt de brancheorganisatie dat coffeeshops een zelfstandige tak van de Nederlandse horecasector vormen, de zogenaamde droge horeca. In tegenstelling tot de natte horeca zijn ondernemers in de droge horeca onderworpen aan een rigide handhaving van de gemeentelijke regelgeving. De bejegening van coffeeshops en hun exploitanten kenmerkt zich de afgelopen jaren door toenemende repressie als gevolg van het kabinetsbeleid. De belangen van deze groep ondernemers staan daardoor onevenredig zwaar onder druk.

Vertegenwoordigers van de branche hebben de afgelopen maanden overleg gezocht met gemeenten in het werkgebied. Met de Gezondheidsdiensten in Rotterdam en Schiedam werken coffeeshopondernemers samen om te komen tot een verantwoord gebruik van cannabisproducten via gerichte voorlichting aan bezoekers van coffeeshops en een preventiecursus voor het personeel. Ook zijn contacten aangegaan met vertegenwoordigers van de landelijke overheid om een bijdrage te leveren aan de totstandkoming van beleid.

Het kabinetsbeleid in Nederland is gericht op regulering van cannabisgebruik om de volksgezondheid te beschermen. Sinds 1976 worden het bezit en de teelt van cannabis voor eigen gebruik gedoogd, maar van een landelijk cannabisbeleid is geen sprake. De vakvereniging zet zich daarom in het bijzonder in voor een meer uniforme handhaving van de regelgeving ten opzichte van coffeeshops en hun exploitanten. Hiertoe wil de branchevereniging op gemeenteniveau afspraken maken.
Provincie:
Tag(s):