woensdag, 23. augustus 2006 - 10:25

Cohen viert feest met nieuwe Nederlanders

Amsterdam

Op donderdag 24 augustus zal burgemeester Cohen op de eerste Nationale Naturalisatiedag zijn felicitaties uitspreken aan een groep mensen die dit jaar Nederlander is geworden. Omdat op deze datum in 1815 de Grondwet in werking is getreden, is deze dag uigeroepen tot Nationale Naturalisatiedag. In Amsterdam wordt deze ceremonie in de ochtend gehouden in het ‘Muziekgebouw aan het IJ’.
Dit heeft de gemeente Amsterdam bekendgemaakt.

De burgemeester zal aandacht schenken aan de betekenis van de Nederlandse nationaliteit. Democratie, het gelijkheidsprincipe en het kiesrecht zijn daarvan belangrijke pijlers. Iedereen die na 1 januari 2006 Nederlander is geworden, is uitgenodigd voor de ceremonie. Tot nu toe hebben ruim 680 mensen (nieuwe Nederlanders vergezeld van familieleden) zich aangemeld om naar de ceremonie te komen.

Na de ontvangst en feestelijke toespraak zal de burgemeester een aantal personen - als representanten van de aanwezigen in de zaal - feliciteren met hun Nederlanderschap. Het geheel wordt omlijst met muziek, waarbij een bijzondere plaats wordt ingeruimd voor het zingen van het Wilhelmus door Hans Voschezang. De ochtend wordt afgesloten met de uitreiking van een geschenk, gemaakt door de kunstenaar Ni Haifeng, en het overhandigen van de brochure ‘Welkom in Nederland’.

De ceremonie is ingevoerd op verzoek van de Tweede Kamer om bewust stil te staan bij de bijzondere betekenis van het Nederlanderschap. Sinds 1 januari 2006 zijn alle gemeenten verplicht om voor de nieuwe Nederlanders een ceremonie te organiseren. Het eerste uitvloeisel daarvan zal dus op 24 augustus plaatsvinden. Voor deze ceremonie geldt nog dat aanwezigheid niet verplicht is. Vanaf 1 oktober 2006 zijn de nieuwe Nederlanders wel verplicht om te verschijnen. In Amsterdam krijgen jaarlijks meer dan 3.500 inwoners de Nederlandse nationaliteit. Voor velen is dat een bijzonder en waardevol moment.

De ceremonie wordt dan in Amsterdam wekelijks voor ongeveer 70 mensen georganiseerd. Het besluit over hun Nederlanderschap wordt tijdens de ceremonie op het Stadhuis uitgereikt. Ze worden Nederlander met terugwerkende kracht vanaf de datum van ondertekening van het besluit. Op deze manier wordt optimaal tegemoet gekomen aan de belangen van de burgers om het besluit zo snel mogelijk uitgereikt te krijgen.
Provincie:
Tag(s):