maandag, 30. januari 2006 - 11:07

Collectieve zorgverzekering voor minima

Ommen

De gemeente Ommen biedt samen met Groene Land/ Achmea de minima een collectieve zorgverzekering aan. Dit levert een korting op van 7,5% per verzekerde op de basisverzekering en 10% op aanvullende verzekeringen. Daarnaast is er een afzonderlijk pakket, het 'Gemeente Extra Pakket', waardoor de dekking van de aanvullende verzekering wordt uitgebreidt. Hierdoor hoeft de verzekerde minder vaak een beroep te doen op de bijzondere bijstand.

De verzekering is bestemd voor inwoners van de gemeente Ommen met een inkomen dat niet hoger is dan 120% van de bijstandsnorm. Tevens dient het vermogen niet hoger te zijn dan het maximum zoals gesteld in de Wet Werk en Bijstand. Met deze regeling wordt de verzekeringspositie van minima verbeterd. Door het wegnemen van bestaande drempels wil de gemeente ook bereiken dat deze groep vaker gebruik maakt van de vergoeding voor medische kosten.

Het overgrote deel van de uitkeringsgerechtigden die een uitkering ontvangt is al bij Groene Land/ Achmea verzekerd. Wil men profiteren van de korting dan dient wel het volledige pakket te worden afgenomen. Dus de basis- en de aanvullende verzekering. De premie wordt rechtstreeks aan Groene Land/Achmea betaald. De kosten voor het 'Gemeente Extra Pakket' wordt door de gemeente Ommen betaald.

Mensen die in de doelgroep vallen en gebruik willen maken van de collectieve verzekering, moeten de benodigde formulieren uiterlijk 8 februari inleveren bij de afdeling SDV in het gemeentehuis. Ook mensen die al verzekerd zijn bij Groene Land/ Achmea moeten de formulieren invullen. De formulieren zijn tijdens openingstijden af te halen op het gemeentehuis. Ook kan het formulier vanaf dinsdag 31 januari gedownload worden vanaf de gemeentelijke website. Daar is ook meer informatie over de verzekering te vinden. Om te voorkomen dat de aanvraag wordt vertraagd door verkeerd of onvolledig ingevulde formulieren is het niet mogelijk om de formulieren per post of email te verzenden.
Mensen met een studiefinanciering of een tegemoetkoming voor onderwijsbijdragen en schoolkosten kunnen niet deelnemen aan deze collectieve ziektekostenverzekering. Overigens is het geen verplichting om deel te nemen aan de collectieve verzekering.
Provincie:
Tag(s):