vrijdag, 6. oktober 2006 - 13:04

College Sneek wil starters op woningmarkt helpen

Sneek

De gemeente Sneek wil een fonds instellen van 1 miljoen euro om het voor starters op de woningmarkt gemakkelijker te maken een eigen huis te kopen. Concreet betekent dit dat starters, onder bepaalde voorwaarden, een aanvullende lening kunnen krijgen met een lage rente. De eerste drie jaar is het aanvullende deel zelfs rente- en aflossingsvrij.

De gemeenteraad van Sneek had bij het vaststellen van het woonplan aangedrongen op maatregelen om de doorstroming op de woningmarkt te bevorderen. Het college stelt nu als een van de maatregelen voor om een starterslening te introduceren.

Voor een starterslening komen huishoudens in aanmerking die nu nog geen eigenaar van een woning zijn. De lening kan worden benut voor een bestaande woning of een nieuwbouwwoning. De kostprijs van de woning mag maximaal € 200.000,= bedragen en het maximum leningsbedrag (voor het aanvullende deel) is maximaal € 40.000,=.

Voor de uitvoering van de regeling gaat de gemeente een samenwerkingsverband aan met het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten. De SVN voert de regeling inmiddels al voor zo’n 80 gemeenten in Nederland uit.

Onlangs is door de minister van VROM ook een rijksregeling voor startersleningen ingesteld. De gemeente Sneek zal nog nagaan in hoeverre de beide regelingen kunnen worden gecombineerd, zodat nog meer starters kunnen profiteren en de woningmarkt de beoogde impuls kan krijgen.
Provincie:
Tag(s):