woensdag, 31. mei 2006 - 15:33

College stemt in met Plan van Scholen 2007 - 2010

Almere

Het college van B en W stelt de gemeenteraad voor het ‘Plan van Scholen Primair Onderwijs 2007 – 2010’ vast te stellen. Nieuw te stichten openbare of bijzondere basisscholen moeten in dit plan staan om geld van het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW) te kunnen krijgen voor de exploitatie van de school. Het plan bevat twee nieuwe aanvragen en zeven herhalingsaanvragen die in eerdere jaren zijn goedgekeurd.

De twee nieuwe aanvragen zijn de beoogde oprichting van een protestants-christelijke basisschool door de Stichting Prisma en een algemeen bijzondere basisschool door de Stichting "Leren met plezier".

Zodra de gemeenteraad het plan heeft vastgesteld wordt het ter goedkeuring gestuurd aan de minister van Onderwijs. Na goedkeuring kunnen de in het plan genoemde schoolbesturen de rijksfinanciering voor de exploitatie van de school krijgen.

De benodigde huisvesting van (nieuwe) basisscholen vragen schoolbesturen aan via een aparte procedure, die de gemeente Almere heeft vastgelegd in de verordening ‘Voorzieningen huisvesting onderwijs’.
Provincie:
Tag(s):